Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Publicaties / Jaarverslagen / Jaarverslag 2012 / IRISbox

IRISbox

IRISbox is het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelgroep zijn zowel de burgers als de verkozenen.

IRISbox is het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelgroep zijn zowel de burgers als de verkozenen.

  • Voor de burger. Waarom nog in de rij gaan staan in het gemeentehuis? Dankzij IRISbox kan de burger officiële administratieve documenten bestellen (geboorteakte, gezinssamenstelling, buurtbewonerskaart, …) vanaf een pc met internetaansluiting en met behulp van zijn elektronische identiteitskaart. Momenteel zijn 18 gemeenten op 19 aangesloten op IRISbox.

Via IRISbox kan de burger ook doorloggen naar het NOVA-platform, waar hij stedenbouwkundige en milieuvergunningen online kan bekijken.

In 2012 is het aantal unieke IRISbox-gebruikers met zowat 25 % toegenomen: van 30.000 in 2011 naar meer dan 38.000. Het aantal online bestelde documenten is dan weer met 13% gestegen tot in totaal 16.088 stuks.

Het uittreksel uit het strafregister doet zijn intrede in de top 4 van meest gevraagde documenten, dit door het loutere feit dat meerdere gemeenten dit document toegevoegd hebben aan de op IRISbox beschikbare online formulieren.

Vier documenten zijn goed voor ruim 60% van de aanvragen.

Top 4 van de meest gevraagde documenten
Gezinssamenstelling 4.066 aanvragen
Geboorteakte 3.248 aanvragen
Strafregister 1.882 aanvragen
Buurtbewonerskaart 1.704 aanvragen

De meest "populaire" gemeenten op IRISbox zijn Brussel-Stad (21,36 %), Anderlecht (10,75 %), Ukkel (9,39 %) en Schaarbeek (9,93 %). Met hun vier zijn zij goed voor de helft van de aanvragen op IRISbox.

  • Voor de verkozenen. (burgemeesters, schepenen, OCMW-raadsleden, Parlementsleden…) Ook zij gebruiken IRISbox om officiële documenten op te vragen door middel van een beveiligde sleutel: agenda's en notulen van de Gemeenteraad, beraadslagingen van het OCMW, vragen en interpellaties aan de Gewestregering, enz.
  • Andere gebruikers. Steeds meer maken bedrijven en vrije beroepen gebruik van de online diensten via IRISbox. Voorbeeld: architecten vragen er UrbIS®©-licenties voor de gewestelijke cartografische tools aan, begrafenisondernemers geven overlijdens online aan in Brussel-Stad en in Anderlecht.

Gewestelijk loket

Sinds 1 januari 2012 zijn de nieuwe interactieve formulieren van alle gewestelijke instellingen verplicht opgenomen in IRISbox. Nieuwe documenten zijn:

  • formulieren in verband met «wapens en goederen voor dubbel gebruik»
  • aanvragen tot terugbetaling, vrijstelling en spreiding van de gewestbelasting;
  • conformiteitsattesten voor woningen;
  • bodemattesten, het bedrijfsvervoerplan van Leefmilieu Brussel;

En tegen 1 april 2014 moeten alle formulieren die momenteel op papier bestaan, een elektronisch pendant hebben die op IRISbox toegankelijk is. Een inventaris van al die formulieren is intussen opgemaakt. Een gemeenschappelijke cel MBHG-CIBG bestudeert de modaliteiten voor de omzetting ervan naar elektronisch formaat.