U bent hier: Home / Onze oplossingen / Business Solutions / Editoria

Editoria

Platform voor het verspreiden van publicaties
Het Editoria-platform dient voor het verspreiden van publicaties van lokale, gewestelijke en communautaire instellingen en organisaties: notulen, begrotingen, reglementen, enquêtes, formulieren, …

Om die publicaties te raadplegen, beschikt de burger over een soort openbare valven met zoekrobot. Wel is het raadplegen van bepaalde documenten beperkt en vereist een toegangsrecht (toegekend aan verkozenen of gemeentelijke ambtenaren bijvoorbeeld).
Het Editoria-platform biedt tal van voordelen: eenvoudige en doelmatige interface, grote downloadruimte ten behoeve van de instellingen die het platform gebruiken, en autonoom beheer van de publicaties door de instellingen.

Dankzij de integratie BOS-Editoria kunnen documenten die in BOS gegenereerd worden in Editoria gepubliceerd worden. BOS is een beveiligd internetplatform dat dient voor het elektronisch beheer van de processen van de beraadslagingen (Kanselarij, Gemeentebestuur, OCMW, Politiezone, …).

Momenteel maken er negen gemeenten en drie OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, het CIBG, het Brussels Parlement, de Diensten van het Verenigd College, de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten, de GGC en de COCOF gebruik van Editoria. Wilt u ook gebruiker worden van dit platform? Neem dan contact met ons op!

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!