U bent hier: Home / Onze oplossingen / Business Solutions / Nova

Nova

Beheer van stedenbouwkundige en milieuvergunningen
Nova is een transversaal IT-platform voor de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, specifiek bestemd voor het dossierbeheer van stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen, van bouwmisdrijven en van stedenbouwkundige inlichtingen.

Nova richt zich met de dienst Vergunningen online tot de burgers, die hun gegevens 24/7 online kunnen raadplegen en de status van hun dossier in real time kunnen opvolgen.

Nova bedient ook Brussel Stedelijke Ontwikkelingen dekt het be-heer van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, het secretariaat, de overtredingen, de beroepsprocedures, de overlegcommissie, de gemeentelijke stedenbouwkundige vergunningen, de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP) en de verkavelingsvergunningen.

Nova is ook op Leefmilieu Brussel gericht: het platform maakt de verwerking van milieuvergunnings- en EPB-dossiers (energieprestaties van gebouwen) mogelijk.

Tot slot bedient Nova ook de dienst Stedenbouw en Milieu van alle Brusselse gemeenten. Concreet kan Nova de vergunningsaanvragen behandelen, de administratie verzorgen met attest van indiening en verzending, en het proces van de overlegcommissie beheren (tijdschema, agenda, processen-verbaal). Het platform biedt ook de mogelijkheid om verzoeken te beheren om stedenbouwkundige inlichtingen, bouwmisdrijfdossiers, BBP's en het versturen van informatie naar de FOD Financiën (kadaster).

Dankzij dit beheer-, verwerkings- en gegevensuitwisselingsplatform kan iedereen de evolutie van zijn dossier bij een ander bestuur volgen. Deze interactie op gemeentelijk en gewestelijk niveau en op het niveau van Leefmilieu Brussel voorkomt dat dezelfde gegevens meerdere keren moeten worden ingevoerd. Nova maakt het ook mogelijk wettelijke of interne documenten aan te maken, automatisch te verzenden en aan te passen op basis van vooraf opgestelde modellen. Al deze documenten zijn aan dossiers gekoppeld en zitten in het Gewestelijke Data Center opgeslagen. Het platform omvat ook een agenda die een visuele melding toont wanneer de termijnen niet worden nageleefd (BWRO).

Ontdek onze Nova-oplossing en de voordelen ervan

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!