U bent hier: Home / Onze oplossingen / In the pipeline / Muntstroom

Muntstroom

Project in het kort
Vanwaar de naam Muntstroom?
Wat is PCP?
Budget
Samenwerking met bedrijfsondersteunende organisaties
Ondersteuning door Innoviris en EAFIP
Uitkomst PCP-fase 0 : Marktconsultaties
Deelname aan de Muntstroom Living Lab PCP

Ontdek de Muntstroom video voor een korte introductie

click over het afbeelding om de Muntstroom video te ontdekken

Project in het kort

Het project Muntstroom is de eerste Precommerciële aankoop (PCP) op het gebied van de analyse van voetgangersstromen in Europa en heeft als doel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aantrekkelijker te maken voor voetgangers. Het meten en analyseren van mensenstromen geeft namelijk inzicht in hoe mensen de stad gebruiken. Aan de hand van deze inzichten kunnen bijvoorbeeld de kortste, veiligste, gemakkelijkste en stilste routes bepaald worden om van A naar B te gaan. Informatie die bijvoorbeeld aan mobiliteitsapps kan worden toegevoegd.
Het project Muntstroom is geïnitieerd door vier openbare aankopers: MIVB (trekker), CIBG, Brussel Mobiliteit en Parking.Brussel. Deze openbare aankopers willen graag launching customer zijn voor een integrale end-to-end oplossing voor het outdoor én indoor monitoren van voetgangersstromen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de gewenste oplossing en specifieke elementen daarvan nog niet bestaan.
Na het succesvol afronden van het project hebben de openbare aankopers de intentie om, op basis van de geleerde lessen uit het project , een overheidsopdracht rondom de ontwikkelde oplossing te initiëren. Dit is fase 4: Procurement of Innovative Solutions, in onderstaande figuur.

De verschillende fasen van een innovatieve overheidsopdracht. Fase 0: nieuwsgieri onderzoek. Fase 1: ontwikkeling van de oplossing. Fase 2: ontwikkeling van een prototype. Fase 3: testen van het prototype in een living lab. Fase 4: inzet van commerciële volumes van het eindproduct.

Vanwaar de naam Muntstroom?

De naam Muntstroom verwijst enerzijds naar het Muntplein in Brussel, waar we de oplossing willen testen, en anderzijds naar voetgangersstroom.
Het Muntplein is de perfecte biotoop voor de analyse van voetgangersstromen. Er zijn parkings, haltes van trams, metro’s en bussen, fietsstations, een bibliotheek (Muntpunt), winkelcentra, winkelstraten, talrijke kantoren, horeca, hotels en het operagebouw (De Munt). Het is een levendige, complexe plek die dagelijks door veel mensen wordt doorkruist.

Wat is PCP?

PCP staat voor Pre-commercial procurement of Precommerciële aankoop. Via een PCP-project wil een overheid innovatie aankopen. Het gaat dan specifiek om de ontwikkeling van diensten/producten die nog niet beschikbaar zijn op de markt. Een PCP is een belangrijk instrument om:

  • de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken
  • de overheid in staat te stellen om via innovatieve oplossingen haar eigen werking en dienstverlening te optimaliseren en grote maatschappelijke uitdagingen zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Een PCP verloopt in 4 fasen:  

  • Fase 0: Marktconsultatie
  • Fase 1: Ontwerp van de oplossing
  • Fase 2: Ontwikkeling van prototypes
  • Fase 3: Testen van de prototypes in een operationele context

Na elke fase wordt een evaluatie uitgevoerd en worden in aanmerking komende bedrijven uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de volgende fase. Een PCP eindigt gewoonlijk met een oplossing die is ontwikkeld tot een TRL niveau 7 of 8 en dus niet volledig klaar is om te worden gebruikt.
Op basis van de uitkomsten van de PCP, kunnen de  overheidsinkopers een vervolg-innovatieopdracht plaatsen in de vorm van een Public Procurement of Innovative Solutions (PPI).

De verschillende fasen van een innovatieve overheidsopdracht. Fase 0: nieuwsgieri onderzoek. Fase 1: ontwikkeling van de oplossing. Fase 2: ontwikkeling van een prototype. Fase 3: testen van het prototype in een living lab. Fase 4: inzet van commerciële volumes van het eindproduct.

Budget

Het voorziene maximumbudget voor het co-financieren van de ontwikkeling van de R&D bedraagt 500.000 euro. Dit budget omvat niet de overheidsopdracht rondom de ontwikkelde oplossing (PPI), als gevolg van deze PCP. Het budget zal worden verdeeld tussen de geselecteerde consortia en over de 3 PCP-fases. De exacte uitwerking zal in het lastenboek van de PCP staan.

Samenwerking met bedrijfsondersteunende organisaties

Om het project Muntstroom voldoende zichtbaarheid te geven, werken de publieke inkopers samen met vier intermediaire organisaties: EASME, Agoria, BECI en hub.brussels. Deze partijen zullen helpen om binnen Brussel, België en Europa de meest innovatieve bedrijven te bereiken. Daarnaast zullen zij helpen bij het identificeren van de matchmakingbehoeften en - indien nodig - vervolgens de matchmaking-activiteiten ondersteunen door hun respectieve netwerken te bereiken.


Ondersteuning door Innoviris en EAFIP

Het project wordt ondersteund door:
•    Innoviris, het instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•    European Assistance For Innovation Procurement (EAFIP) – dit initiatief, geïnitieerd en gefinancierd door de European Commissie (DG CONNECT) ondersteunt Europese aanbestedende diensten bij hun aanbesteding van innovatieve ICT-oplossingen, promoot best practices en geeft handreikingen en informatie op het gebied van het aanbesteden van innovatie (innovation procurement).
 

Uitkomst PCP-fase 0 : Marktconsultaties

In 2020 vond PCP-fase 0 plaats. Er werden twee marktconsultaties voorbereid:

  • een Open Market Consultation (OMC) om technologieleveranciers in de gelegenheid te stellen om feedback te geven
  • een Open Client Dialogue (OCD) om potentiële eindgebruikers van de gegevens over voetgangersstromen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven.

Beschikbare documenten

Deelname aan de Muntstroom Living Lab PCP

Opdrachtdocumenten + webinar

U kunt nu de gepubliceerde opdrachtdocumenten downloaden.

Op 28 september hebben wij een webinar georganiseerd om de Muntstroom PCP aanbesteding nader toe te lichten. U kunt het webinar herbekijken en de slides downloaden

Het gebruik van het Belgische e-Procurement platform + webinar

Het Belgische e-Procurement platform zal gebruikt worden voor de publicatie van het aanbestedingsdocument, het stellen van vragen en het indienen van offertes. Wij raden geïnteresseerde buitenlandse partijen dan ook aan om zich zo snel mogelijk te registreren voor dit platform. Meer informatie hieronder.

Op 24 september organiseerden wij een webinar over de werking van het Belgische e-Procurement platform. U kunt het webinar herbekijken en de slides downloaden.

De volgende informatie kan nuttig zijn bij de inschrijving op het platform:

Aanmelden voor nieuws per mail

Als u per mail op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkelingen rond de Muntstroom PCP, kunt u een mail sturen naar muntstroom@stib-mivb.brussels.

Voorlopige planning

Wanneer Wat
  Aanbesteding
17 september 2021

Publicatie van de aankondiging en de opdrachtdocumenten
op het Belgische platform e-Procurement en op TED

23 september 2021, 17u Uiterste datum voor inschrijving voor webinar 1 (via muntstroom@stib-mivb.brussels)
24 september 2021, 10u-11u Webinar 1: registratie op het Belgische e-procurement platform
27 september 2021, 17u Uiterste datum voor inschrijving voor webinar 2 (via muntstroom@stib-mivb.brussels)
28 september 2021, 10u-11u Webinar 2: over de aanbestedingsdocumenten
29 oktober 2021, 16u

Uiterste datum voor het indienen van vragen (via het Belgische platform e-Procurement/e-Notification)

5 november 2021

Publicatie van de vragen & antwoorden (op het Belgische platform e-Procurement/e-Notification)

Om praktische redenen is de MIVB ook van plan de link naar het document met vragen en antwoorden te publiceren.

12 november 2021, 10u

Uiterste datum voor het indienen van offertes (via het Belgische platform e-Procurement/e-Notification)

12 november 2021, 10u30 Opening van de inschrijvingen
  Evaluatie offertes + volgende stappen
28 januari 2022 Voorlopige gunning
11 februari 2022 Definitief gunningsbesluit + raamovereenkomsten GO PCP-fase 1
  PCP-fase 1
12 februari 2022 Start PCP-fase 1

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!