U bent hier: Home / Onze oplossingen / In the pipeline / Muntstroom

Muntstroom

Project in het kort
Vanwaar de naam Muntstroom?
Wat is PCP?
Budget
Samenwerking met bedrijfsondersteunende organisaties
Ondersteuning door Innoviris en EAFIP
Uitkomst PCP-fase 0 : Marktconsultaties
Deelname aan de PCP

Project in het kort

Het project Muntstroom is de eerste Precommerciële aankoop (PCP) op het gebied van de analyse van voetgangersstromen in Europa en heeft als doel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aantrekkelijker te maken voor voetgangers. Het meten en analyseren van mensenstromen geeft namelijk inzicht in hoe mensen de stad gebruiken. Aan de hand van deze inzichten kunnen bijvoorbeeld de kortste, veiligste, gemakkelijkste en stilste routes bepaald worden om van A naar B te gaan. Informatie die bijvoorbeeld aan mobiliteitsapps kan worden toegevoegd.
Het project Muntstroom is geïnitieerd door vier openbare aankopers: MIVB (trekker), CIBG, Brussel Mobiliteit en Parking.Brussel. Deze openbare aankopers willen graag launching customer zijn voor een integrale end-to-end oplossing voor het outdoor én indoor monitoren van voetgangersstromen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de gewenste oplossing en specifieke elementen daarvan nog niet bestaan.
Na het succesvol afronden van het project hebben de openbare aankopers de intentie om, op basis van de geleerde lessen uit het project , een overheidsopdracht rondom de ontwikkelde oplossing te initiëren. Dit is fase 4: Procurement of Innovative Solutions, in onderstaande figuur.

de verschillende fasen van een innovatieve overheidsopdracht

Vanwaar de naam Muntstroom?

De naam Muntstroom verwijst enerzijds naar het Muntplein in Brussel, waar we de oplossing willen testen, en anderzijds naar voetgangersstroom.
Het Muntplein is de perfecte biotoop voor de analyse van voetgangersstromen. Er zijn parkings, haltes van trams, metro’s en bussen, fietsstations, een bibliotheek (Muntpunt), winkelcentra, winkelstraten, talrijke kantoren, horeca, hotels en het operagebouw (De Munt). Het is een levendige, complexe plek die dagelijks door veel mensen wordt doorkruist.

Wat is PCP?

PCP staat voor Pre-commercial procurement of Precommerciële aankoop. Via een PCP-project wil een overheid innovatie aankopen. Het gaat dan specifiek om de ontwikkeling van diensten/producten die nog niet beschikbaar zijn op de markt. Een PCP is een belangrijk instrument om:

 • de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken
 • de overheid in staat te stellen om via innovatieve oplossingen haar eigen werking en dienstverlening te optimaliseren en grote maatschappelijke uitdagingen zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Een PCP verloopt in 4 fasen:  

 • Fase 0: Marktconsultatie
 • Fase 1: Ontwerp van de oplossing
 • Fase 2: Ontwikkeling van prototypes
 • Fase 3: Testen van de prototypes in een operationele context

Na elke fase wordt een evaluatie uitgevoerd en worden in aanmerking komende bedrijven uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de volgende fase. Een PCP eindigt gewoonlijk met een oplossing die is ontwikkeld tot een TRL niveau 7 of 8 en dus niet volledig klaar is om te worden gebruikt.
Op basis van de uitkomsten van de PCP, kunnen de  overheidsinkopers een vervolg-innovatieopdracht plaatsen in de vorm van een Public Procurement of Innovative Solutions (PPI).

de verschillende fasen van een innovatieve overheidsopdracht

Budget

Het voorziene maximumbudget voor het co-financieren van de ontwikkeling van de R&D bedraagt 500.000 euro. Dit budget omvat niet de overheidsopdracht rondom de ontwikkelde oplossing (PPI), als gevolg van deze PCP. Het budget zal worden verdeeld tussen de geselecteerde consortia en over de 3 PCP-fases. De exacte uitwerking zal in het lastenboek van de PCP staan.

Samenwerking met bedrijfsondersteunende organisaties

Om het project Muntstroom voldoende zichtbaarheid te geven, werken de publieke inkopers samen met vier intermediaire organisaties: EASME, Agoria, BECI en hub.brussels. Deze partijen zullen helpen om binnen Brussel, België en Europa de meest innovatieve bedrijven te bereiken. Daarnaast zullen zij helpen bij het identificeren van de matchmakingbehoeften en - indien nodig - vervolgens de matchmaking-activiteiten ondersteunen door hun respectieve netwerken te bereiken.


Ondersteuning door Innoviris en EAFIP

Het project wordt ondersteund door:
•    Innoviris, het instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•    European Assistance For Innovation Procurement (EAFIP) – dit initiatief, geïnitieerd en gefinancierd door de European Commissie (DG CONNECT) ondersteunt Europese aanbestedende diensten bij hun aanbesteding van innovatieve ICT-oplossingen, promoot best practices en geeft handreikingen en informatie op het gebied van het aanbesteden van innovatie (innovation procurement).
 

Uitkomst PCP-fase 0 : Marktconsultaties

In 2020 vond PCP-fase 0 plaats. Er werden twee marktconsultaties voorbereid:

 • een Open Market Consultation (OMC) om technologieleveranciers in de gelegenheid te stellen om feedback te geven
 • een Open Client Dialogue (OCD) om potentiële eindgebruikers van de gegevens over voetgangersstromen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven.

Beschikbare documenten

 • Het Market consultation document bestond uit een algemeen deel (klik hier) en twee bijlagen: Annex 1) Scope of the project (klik hier) en Annex 2) Use cases (klik hier)
 • De nota van inlichtingen (klik hier)
 • Het verslag van de twee marktconsultaties (klik hier)

Deelname aan de PCP

Momenteel wordt het bestek van de Precommerciële aankoop voorbereid. De uitnodiging tot het indienen van een offerte zal worden gepubliceerd op het Belgische e-notification platform en het Europese TED (Tenders Electronic Daily). Onder andere via de bedrijfsondersteunende organisaties zal hier verder over gecommuniceerd worden.

Opgave voor melding van publicatie

Indien u een melding wilt krijgen op het moment van publicatie, stuur dan een email naar muntstroom@stib-mivb.brussels. De melding is alleen gericht op de aanstaande publicatie van het lastenboek en verzoek tot inschrijving. Het biedt geen enkele garantie voor het vervolgproces.

Registreer u alvast op het Belgische e-Tender platform

Om vragen te stelen over het bestek en offertes elektronisch in te dienen, zal het Belgische e-Tendering platform worden gebruikt. Omdat registratie enige tijd kost, bevelen wij geïnteresseerde partijen aan zich al ruim van te voren voor dit platform te registreren. De volgende middelen kunnen u daarbij helpen :

gearchiveerd onder: , Categories:

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!