U bent hier: Home / Onze oplossingen / Infrastructure Solutions / Portlet Fidus / Brusselse Controlecommissie

Brusselse Controlecommissie

De Brusselse Controlecommissie werd ingesteld als toezichtsorgaan bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in het kader van de ordonnantie van 8 mei 2014. Deze commissie is belast met de volgende taken:

  • verlenen van adviezen en aanbevelingen over elke vraag betreffende de toepassing van de fundamentele principes van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder met betrekking tot de besluiten tot aanduiding van authentieke bronnen van het Brussels Gewest en de ordonnanties tot instelling van een databank gebaseerd op authentieke bronnen,
  • toezicht uitoefenen op de elektronische uitwisseling van gegevens afkomstig van authentieke bronnen en van daarop gebaseerde databanken,
  • toezicht uitoefenen op de verwerking en uitwisseling van beelden (van bewakingscamera's) in het kader van de bundeling van gewestelijke diensten,
  • machtigingen verlenen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens,
  • behandelen van klachten ten aanzien van een gebruiker die verdacht wordt van overtreding van de voorwaarden van de aan hem verleende machtiging,
  • toezien op de naleving van de verplichtingen van de bovengenoemde ordonnantie door de dienstenintegrator Fidus en door de gebruikers; de Brusselse Controlecommissie beschikt daartoe over een onderzoeksbevoegdheid en kan een machtiging schorsen of intrekken of zelfs een einde maken aan de gegevenswisseling

De Brusselse Controlecommissie brengt advies en aanbevelingen uit binnen 60 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Om uw toelatingsaanvraag in te dienen, gelieve dit formulier in te vullen en door te sturen naar mcornelissen@parlement.brussels, en zet fidus@cirb.brussels in Cc.

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!