U bent hier: Home / Onze oplossingen / Infrastructure Solutions / Portlet Fidus / Coördinatiecomité

Coördinatiecomité

Het Coördinatiecomité werd ingesteld bij de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator. Dit Coördinatiecomité is belast met de volgende taken:

  • advies verlenen aan Fidus over de authentieke bronnen, de regelbank, de verantwoordelijkheden
  • goedkeuren van de door Fidus voorgestelde normen, standaarden en basisarchitectuur
  • goedkeuren van de door Fidus voorgestelde middelen voor authenticatie, controle en tracering
  • voorstellen van een visie en strategie in het kader van de dienstenintegratie
  • Indienen van voorstellen ter bevordering van de gegevensuitwisseling.

Het Coördinatiecomité komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens de zittingen stellen de vertegenwoordigers van Fidus een rangschikking voor van de aanvragen tot uitwisseling van gegevens vanuit de participerende overheidsdiensten die gebaseerd is op volgende criteria:

  • eerste aansluiting op Fidus (ja/nee)
  • aantal participerende overheidsdiensten die de gevraagde uitwisseling zullen gebruiken
  • raming van het jaarlijkse aantal transacties voor deze uitwisseling


Bovendien worden de prioritaire uitwisselingen - die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of de uitvoering van een opdracht van de participerende overheidsdienst blokkeren - geïmplementeerd vóór de al gemachtigde, en deze laatste worden geïmplementeerd vóór de nog niet gemachtigde.


Ten slotte, als de implementatie van de uitwisseling wordt geblokkeerd vanwege de participerende overheidsdienst of zijn onderaannemer, wordt de implementatie van deze uitwisseling gedurende een periode van drie maanden opgeschort. Als de blokkade optreedt vanwege de authentieke bron, wordt de implementatie opgeschort maar hervat zodra de blokkade wordt opgeheven. Andere aanvragen worden geïmplementeerd in afwachting van het opheffen van de blokkade.
 

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!