Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Onze oplossingen / Infrastructure Solutions / Portlet Fidus / Hoe krijgt u toegang?

Hoe krijgt u toegang?

Om toegang te krijgen tot gegevens afkomstig van authentieke bronnen, moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. Het toegangsaanvraagformulier invullen
 2. Meewerken aan de haalbaarheidsstudie
 3. De na afloop van de haalbaarheidsstudie door het CIBG verstrekte inschrijvingsbon(nen) ondertekenen
 4. Zo nodig geeft Fidus de aanvraag door aan het Coördinatiecomité om daaraan een prioriteit toe te kennen die het verdere verloop van de aanvraagprocedure bepaalt
 5. Zo nodig « privacy » machtigingen aanvragen (ofwel instemmen met een reeds bestaande algemene machtiging)
 6. De nieuwe gegevensstromen uitwerken en/of bestaande gegevensstromen aanpassen
 7. Uw vakspecifieke toepassingen aanpassen met het oog op de interactie met de gegevensstromen; dit betekent dat u gebruikmaakt van bepaalde certificaten die worden uitgereikt door de consulent inzake informatiebeveiliging van het CIBG en dat u een beroep doet op webservices en/of datatransmissie via SFTP
 8. Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw informatiesysteem in overeenstemming te brengen met de beveiligingsmaatregelen die worden aanbevolen door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)
 9. Testen en valideren
 10. In gebruik nemen
 11. Een aangifte van de verwerking indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)
 12. De dienst periodiek evalueren

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!