Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Onze oplossingen / Infrastructure Solutions / Portlet Fidus / Brusselse machtigingsregeling

Brusselse machtigingsregeling

Een machtiging is vereist indien meerdere actoren persoonsgegevens willen uitwisselen.
Indien de leverancier van de persoonsgegevens niet tot het Brusselse grondgebied behoort, worden de machtigingen verleend door de commissie die voor deze leverancier bevoegd is. Concreet betekent dit het volgende:

  • voor een instelling die behoort tot het grondgebied van het Vlaamse Gewest: de Vlaamse Toezichtcommissie
  • voor een instelling die behoort tot het grondgebied van het Waalse Gewest of van de Fédération Wallonie Bruxelles: de Brusselse Controlecommissie in afwachting dat de Commissie Wallonië-Brussel voor het toezicht op de gegevensuitwisselingen wordt ingesteld;
  • voor een federale instelling: de Brusselse Controlecommissie.

Indien voor de beoogde uitwisseling al een algemene machtiging is verleend, moet de aanvrager van de gegevens verzoeken om in aanmerking te komen voor deze algemene machtiging bij het comité dat of de commissie die deze machtiging heeft verleend.
In andere gevallen moet de machtiging aangevraagd worden bij de Brusselse Controlecommissie.


 

Om uw aanvraag van een machtiging in te dienen bij de Brusselse Controlecommissie, moet u dit formulier invullen.

Ongeacht de instantie waarbij de machtiging wordt aangevraagd, zijn de volgende essentiële voorwaarden van toepassing:

  1. er moet een consulent inzake informatiebeveiliging aangesteld zijn en de bevoegde commissie moet een gunstig advies hebben verleend over de ingevulde evaluatievragenlijst voor de aanstelling van deze consulent
  2. het informatiesysteem moet in overeenstemming gebracht zijn met de elementaire voorschriften inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens, en de daarmee samenhangende conformiteitsverklaring moet volledig ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van de verwerking (dat wil zeggen de persoon die belast is met de dagelijkse leiding van de instelling) voorgelegd zijn aan de bevoegde commissie.
  3. het bewijs moet geleverd zijn dat het gebruik van de persoonsgegevens waarop de aanvraag betrekking heeft, wel degelijk voldoet aan de in de privacywet vastgelegde voorwaarden.

Indien de gewenste elektronische uitwisseling betrekking heeft op persoonsgegevens, is het van essentieel belang erop toe te zien dat de fundamentele principes van de « privacywet » in acht worden genomen.
Naast de machtiging zelf moet de verantwoordelijke voor de verwerking ook deze nieuwe verwerking toevoegen aan het “register van de verwerkingsactiviteiten” geïmplementeerd onder de GDPR.

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!