U bent hier: Home / Onze oplossingen / Security solutions / Information security consultancy & Data privacy

Information security consultancy & Data privacy

Information security consultancy

Speciaal voor u hebben wij een werkmethodologie uitgewerkt die bedoeld is om een strategie inzake gegevensbescherming uit te werken en de beveiliging van de informatie binnen uw instelling te verbeteren.

Wij staan u bij bij uw inspanningen om aan alle toepasselijke wetten en normen te voldoen  met de bedoeling toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke gegevens (authentieke bronnen) van instellingen zoals het Rijksregister (RRN), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), enz.

In actieve samenwerking met uw diensten analyseren wij de kwaliteit van de beveiliging van de verwerkte gegevens en verstrekken wij u advies om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.

Data privacy

Zowel privé- als overheidsbedrijven zijn verplicht zich te houden aan een aantal voorschriften uitgevaardigd door de AVG, de nieuwe Europese verordening  met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor mijn organisatie?
Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?
Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Het CIBG kan u informeren en u helpen om u met de voorschriften van de verordening in regel te stellen. Maak gebruik van onze AVG-diensten, waarop u à la carte kunt inschrijven:

  • DPO/ISA as a Service: de rol van Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming, DPO) of Information Security Advisor (consulent inzake informatiebeveiliging, ISA) voor een instelling vervullen;
  • Analyse inzake naleving van de GDPR: analyse van de staat van naleving van de nieuwe reglementering;
  • Sensibiliserings- en coachingprogramma, aangepast aan de behoeften (lezing van 2 uur of een volledige sessie van meerdere dagen) met deskundigen die gespecialiseerd zijn in het onderwerp.

Ervoor zorgen dat de GDPR nageleefd wordt, is een lange-termijnopdracht. Daarom heeft de CIBG het 'DPO/ISA Knowledge Center' opgericht: een hub voor kennisuitwisseling die gericht is op het uitbouwen van een professioneel netwerk van DPO's en ISA's op gewestelijk niveau, om de uitwisseling van ervaringen op gebied van gegevensbescherming te vergemakkelijken.
Het 'DPO/ISA Knowledge Center' is uitsluitend bedoeld voor wie al als gegevensbeschermingsverantwoordelijke- of consulent optreedt in zijn/haar instelling. Geïnteresseerd? Laat ons iets weten via DPO_ISA_knowledgecenter@cirb.brussels.

Download onze GDPR-brochure: u vindt er alles in over uw verplichtingen als overheidsdienst

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!