Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Onze oplossingen / Security solutions / Information security consultancy & Data privacy

Information security consultancy & Data privacy

Information security consultancy

Speciaal voor u hebben wij een werkmethodologie uitgewerkt die bedoeld is om een strategie inzake gegevensbescherming uit te werken en de beveiliging van de informatie binnen uw instelling te verbeteren.

Wij staan u bij bij uw inspanningen om aan alle toepasselijke wetten en normen te voldoen  met de bedoeling toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke gegevens (authentieke bronnen) van instellingen zoals het Rijksregister (RRN), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), enz.

In actieve samenwerking met uw diensten analyseren wij de kwaliteit van de beveiliging van de verwerkte gegevens en verstrekken wij u advies om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.

Data privacy

Zowel privé- als overheidsbedrijven zijn verplicht zich te houden aan een aantal voorschriften uitgevaardigd door de AVG, de nieuwe Europese verordening  met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor mijn organisatie?
Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?
Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Wilt u in regel zijn tegen de datum waarop de AVG in werking treedt, 25 mei 2018, dan kan het CIBG u informeren en u helpen om u met de voorschriften van de verordening in regel te stellen.

Maak gebruik van onze uit 5 delen bestaande AVG-dienstenpakket, waarop u à la carte kunt inschrijven:

  • Voorafgaande analyse van overeenstemming met de AVG: in kaart brengen van de belangrijkste gegevensverwerkingen die binnen uw organisatie bestaan, diagnose met risico-evaluatie en actieplan
  • Begeleiding bij de inregelstelling van uw instelling: aanmerken van de prioriteiten en coördinatie van het actieplan
  • DPO as a Service: het CIBG neemt de rol van Data Protection Officer (DPO) voor uw instelling op zich
  • DPO Coaching: begeleiden van uw eigen DPO bij het vervullen van zijn verplichtingen
  • Opleidingen: programma op maat van uw behoeften (uiteenzetting van 2 uur of volledig opleidingspakket van meerdere dagen) met specialisten in deze materie

Download onze GDPR-brochure: u vindt er alles in over uw verplichtingen als overheidsdienst

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!