U bent hier: Home / Onze oplossingen / UrbIS solutions / UrbIS applications & services

UrbIS applications & services

Interactieve cartografische toepassingen te downloaden & cartografische tools zonder downloaden

Applications

UrbIS applications staat voor een reeks van toepassingen waarmee u specifieke gegevens op het UrbIS®©-referentiemateriaal kunt invoegen.

UrbIS-Online

UrbIS Online is een hulpmiddel dat je kennis laat maken met de cartografische tools van UrbIS. Via dit kennismakingsmiddel kan je de UrbIS-planachtergrond bekijken en een adres opzoeken.
Dankzij de widget "lagen toevoegen" kan je via webservices ook UrbIS (of andere) gegevens op de planachtergrond weergeven. Dan kan je deze lagen verder bevragen om er de kenmerken van te bekijken.
Je kan ofwel de webservices selecteren in het rolmenu, of de URL van de gekozen webservice invoegen in het daarvoor bestemde veld.

De tool is compatibel met de standaard webservices van het OGC (Open Geospatial Consortium) en is bedoeld voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

UrbIS

Met UrbIS kunt u uw geografische gegevens op een eenvoudige en doeltreffende manier in een online samenwerkingsomgeving weergeven en bewerken. U logt via het Internet in op de dienst en afhankelijk van uw profiel krijgt u toegang tot een aantal GIS-toepassingen zonder dat u daarvoor duur materiaal of gespecialiseerde software nodig heeft.

UrbIS kan makkelijk in elke computeromgeving worden geïntegreerd. U heeft op elk moment toegang tot uw gegevens, waar u zich ook bevindt.

UrbIS biedt onder meer de mogelijkheid om georuimtelijke gegevens, inventarissen (bijv. bomen, signalisatie) of tellingen (bijv. overstromingen) concreet aan te maken, aan te passen of te analyseren.

Op basis van een analyse van uw specifieke georuimtelijke behoeften, stelt het CIBG u zo snel mogelijk een zeer schappelijke Web GIS-dienst op maat voor. Ons voorstel voldoet precies aan uw behoeften, zodat u zich niets van overbodige functies hoeft aan te trekken.

Services

Sommige UrbIS-gegevens zijn toegankelijk via web services, die voldoen aan de internationale standaarden van het OGC (Open Geospatial Consortium).
Om een webdienst in uw webtoepassingen te integreren en deze correct af te stellen, is een minimum aan technische kennis vereist.
Nood aan bijstand in dit verband of graag meer informatie? Contacteer-ons!

UrbIS WMS en WMTS

Naar het voorbeeld van het Brussels Instituut voor Statistiek of Brussel, Duurzame stad is het met de dienst UrbIS WMS (Web Map Service) mogelijk om interactieve kaarten te ontwerpen door bijvoorbeeld bepaalde elementen op de cartografische gegevens van UrbIS als achtergrondplan te leggen.

Hij is gebaseerd op een standaardprotocol van het Open Geospatial Consortium en bruikbaar door de meeste gangbare, al dan niet commerciële webgis-pakketten.

OGC-standaard

WMS 1.1.1 - WMS 1.3.0

Technische beschrijving

http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities

URL WebService http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?/

De GetCapabilities ondersteunt een taalparameter (language=fre,dut of eng). Dit vergemakkelijkt het gebruik ervan in tools als ArcGIS, QGIS,….

Preview dienst WMS

 

De dienst UrbIS WMTS (Web Map Tile Service) dient om gegeoreferentieerde tiled kaarten aan te maken vanuit een dataserver op het netwerk.

Daar waar WMS de mogelijkheid biedt complexe queries uit te voeren die een bepaald rekenvermogen vanwege de server vereisen, legt WMTS de nadruk op performantie en biedt alleen de mogelijkheid om voorberekende (tiled) beelden op te vragen. Beide diensten ondersteunen meerdere coördinaatsystemen en weergaveformaten (png, gif, pdf, kml...).

Wij raden het gebruik van WMTS aan om de UrbIS-basiskaart in uw online kaarten te integreren. Deze dienst garandeert u betere prestaties dan WMS!

OGC-standaard

WMTS 1.0.0

Technische beschrijving

http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/gwc/service/wmts?REQUEST=GetCapabilities
URL WebService http://geoservices-urbis.irisnet.be/geowebcache/service/wmts/

Preview dienst WMTS

 

UrbIS WFS

De dienst UrbIS WFS (Web Feature Service) dient om aan de hand van een geformatteerde URL cartografische gegevens op dynamische wijze te integreren (lijnen, punten, veelhoeken, …) en bijvoorbeeld interessepunten weer te geven: scholen, metrostations, ziekenhuizen, enz. (naam van de laag: URB_M_ZIPOINT )

De dienst UrbIS WFS ondersteunt meerdere coördinatensystemen en de gegevens zijn in verschillende formaten verkrijgbaar (GML, GeoJSON, ...).

Standard OGC

WFS 1.0.0 - WFS 1.1.0

Technische beschrijving

http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

URL WebService http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/wfs/

De dienst WFS in uw toepassingen gebruiken, vereist een minimum aan technische kennis. Hiervoor hulp nodig? Contacteer ons!

Geolokalisatiediensten

Met behulp van de geolokalisatiediensten kunt u interessepunten terugvinden op een kaart, er een adres opzoeken of een adres opzoeken aan de hand van zijn officiële code of zijn coördinaten.
De diensten kunnen op verschillende manieren aangewend worden:

Indien u de diensten rechtstreeks in uw webpagina’s wenst te gebruiken, zonder ze in een SOA-architectuur te integreren, wordt aangeraden dit soort interface te gebruiken. Een oproep bestaat er dan gewoon in een ‘GET'-query te sturen met de juiste parameters, en het teruggekregen antwoord in json-formaat te verwerken.

De diensten ondersteunen jsonp, waardoor onder meer «cross-domain»-problemen voorkomen worden.

Een handleiding staat hier voor download ter beschikking.

Werken met deze dienst vereist een minimum aan technische knowhow. Hiervoor hulp nodig? Contacteer ons!

Gebruiksvoorwaarden voor de UrbIS®©-diensten

De UrbIS®©-diensten worden regelmatig met nieuwe functionaliteiten en nieuwe gebruiksmogelijkheden uitgebreid. Deel uw gegevens mee om van die aanpassingen op de hoogte te blijven.

Aansprakelijkheidsbeperking

De via de UrbIS®©-diensten aangeboden gegevens hebben geen enkele wettelijke waarde en worden louter ter informatie ter beschikking gesteld. Het CIBG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door een gebruik dat het informatieve kader van het gegeven zou overschrijden, en evenmin voor schade veroorzaakt door een onaangepast gebruik of een verkeerde interpretatie van de gegevens en de diensten.

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!