U bent hier: Home / Onze oplossingen / UrbIS solutions / UrbIS data / FAQ – Veel gestelde vragen over UrbIS

FAQ – Veel gestelde vragen over UrbIS

1. Waar kan ik de UrbIS-gegevens downloaden?

De UrbIS-producten kunnen gratis gedownload worden, onder Open Data-licentie, met behulp van een speciale downloadtool.
Ook gewone weergave van de UrbIS-gegevens is mogelijk:

 

2. Hoe weet ik welke versie van de UrbIS-gegevens ik gedownload heb?

Elk kwartaal wordt een nieuwe versie van elk UrbIS-vectorproduct ter beschikking gesteld. De versiedatum van die gegevens staat vermeld in de downloadpagina.

De jaarlijkse UrbIS-distributiekalender ziet er als volgt uit:

 • maart
 • juni
 • september
 • december

Het is echter van groot belang in te zien dat het updaten van de UrbIS-gegevens een doorlopend proces is, dat grotendeels afhangt van de snelheid waarmee de door de bevoegde diensten beheerde informatie aan het CIBG overgemaakt wordt. Zo zal de integratie van een stedenbouwkundig plan in UrbIS afhangen van hoe snel de gemeente het dossier overmaakt aan het CIBG.

Het is echter van groot belang in te zien dat de updating van UrbIS-gegevens volledig afhangt van de snelheid waarmee de door de bevoegde diensten beheerde ruimtelijke informatie beschikbaar wordt gesteld. Gevolg daarvan is dat soms afwijkingen mogelijk zijn tussen de UrbIS-databases en de werkelijkheid op het terrein. De UrbIS-gegevens die u bekijkt op de website UrbIS-Online of via de WebServices (WMS, WFS) worden wekelijks bijgewerkt.

3. Graag wil ik de UrbIS-gegevens voor een project gebruiken. Wat zijn de voorwaarden inzake licentie / gebruiksrechten / copyright?

De UrbIS®©-gegevens staan gratis voor gebruik ter beschikking, binnen de perken zoals vastgelegd door de Open Data-gebruikslicentie.

Als u de UrbIS®©-gegevens gebruikt, moet u zich houden aan de verplichte vermeldingen die voor het gebruik van de UrbIS®©-gegevens gelden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om het volgende bericht aan te brengen op de informatie, toepassingsprogramma's of producten van welke aard ook die hij aan een derde mag overdragen, dit ongeacht het soort drager dat voor de overdracht van de gegevens gebruikt wordt:

« Réalisé avec Brussels UrbIS®© - Distribution & Copyright CIRB  »

of

« Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®© - Verdeling & Copyright CIBG »

of

« Realized by means of Brussels UrbIS®© - Distribution & Copyright CIRB »

Samen met bovenstaande boodschap moet u ook het UrbIS®©-logo overnemen. U kunt dit logo downloaden op dit pagina.

Aansprakelijkheidsbeperking

De via de UrbIS®©-diensten aangeboden gegevens hebben geen enkele wettelijke waarde en worden louter ter informatie ter beschikking gesteld. Het CIBG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door een gebruik dat het informatieve kader van het gegeven zou overschrijden, en evenmin voor schade veroorzaakt door een onaangepast gebruik of een verkeerde interpretatie van de gegevens en de diensten.

 

U moet eerst nagaan welk UrbIS-product met het gezochte gegeven overeenstemt.
UrbIS bestaat uit een pakket van zeven verschillende producten:

UrbIS-Topo

De topografische gegevens (UrbIS-Topo) – dit is een verzameling vectoriële cartografische gegevens op grote schaal die opgebouwd werden enerzijds door middel van fotogrammetrie op basis van de luchtfoto's en door topografische opmetingen aan land. Dit product dient als referentie voor het updaten van de andere UrbIS-producten.

UrbIS-Adm

De administratieve database (UrbIS-Adm) – deze bevat de belangrijkste administratieve opdelingen van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaraan officiële codes verbonden zijn. In dit product zult u adressen, gebouwen en wegen vinden, maar daarnaast ook een aantal thematische gegevens.

UrbIS-Fot

De luchtfoto's komen overeen met stereoscopische luchtopnamen op grote schaal die tijdens vluchten gemaakt werden van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

UrbIS-Ortho

De orthofotoplannen zijn diezelfde luchtfoto's na een reeks bewerkingen bedoeld om de vervormingen te wijten aan het reliëf en het perspectief, weg te werken.

UrbIS-P&B

De vectoriële database van percelen en gebouwen bevat de kadastrale gegevens die de administratie van het Kadaster uitsluitend ter beschikking stelt van de Brusselse overheidsinstellingen.

UrbIS-DTM

Het Digitale Terreinmodel (UrbIS-Digital Terrain Model) geeft het reliëf weer van het natuurlijke terrein van het gewest. In 2012 heeft het CIBG een vlucht georganiseerd boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding daarvan werd via LiDAR een opneming uitgevoerd met behulp van een driedimensionale laser aan boord van een vliegtuig.  Daarna werden de gegevens van de LiDAR-opneming (onbewerkte puntenpatronen met een gemiddelde dichtheid van 32 punten per m²) verwerkt om een digitaal terreinmodel (DTM of MNT) te genereren. De LiDAR-gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar FAQ nr. 8 of naar de volledige documentatie over de UrbIS-producten, die op de UrbIS-downloadpagina terug te vinden is.

Klik hiervoor gewoon op de link 'Documentatie betreffende de UrbIS-producten'

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stereoscopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lidar

In principe zijn de kadastrale gegevens (UrbIS-P&B) enkel toegankelijk voor de Brusselse overheidsbesturen.

Voor een goed begrip, de kadastrale gegevens zijn eigendom voor de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie). De taak van het CIBG reikt niet verder dan de gegevens te verspreiden.

Toch is het voor gebruikers andere dan de Brusselse overheidsbesturen mogelijk om de UrbIS-P&B gegevens onder bepaalde voorwaarden te verkrijgen.

In bepaalde gevallen kan de toelating daarvoor door de Administrateur-Generaal van de Patrimoniumdocumentatie gegeven worden nadat hem hiertoe een gemotiveerde aanvraag gestuurd werd.

FOD Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Adminstrateur-Generaal
Koning Albert II-laan 33 bus 50
1030 Brussel

Vervolgens moet de gebruiker ons het gunstige advies van de Administratie-Generaal van de Patrimoniumdocumentatie overmaken, waarna wij hem dan toegang kunnen verlenen tot de cartografische gegevens UrbIS-P&B. De procedure staat in detail beschreven in een document met als titel « Toegang tot de gegevens UrbIS-P&B (kadastrale gegevens) » dat u terugvindt op de UrbIS-downloadpagina.

Het CIBG verstrekt geen kaarten maar wel de lagen of basisgegevens om kaarten aan te maken.

Voor elk UrbIS-vectorproduct verdeelt het CIBG echter bestanden in het formaat 'mxd' (bruikbaar met de programma's uit de ESRI-suite) of 'wor' (bruikbaar met de programma's uit de MapInfo-suite), die een standaarweergave van de UrbIS-kaart aanbieden.

Deze bestanden kunnen dan dienen als basiskaart. Zij geven alle lagen weer in de UrbIS-basissymbologie.

Dit zijn de stappen die u moet volgen om ze te downloaden (voorbeeld hier met UrbIS-Adm, maar u kunt deze bestanden op dezelfde manier ook verkrijgen voor het product UrbIS-Topo):

Tot slot laten de UrbIS-gegevens zich via UrbIS-Online of via de Web Services bekijken en vervolgens via de exportfunctie naar een PDF-document exporteren.

Er bestaan zowel commerciële (betalende) als vrije (gratis) oplossingen, elk met hun voor- en nadelen.

Commerciële oplossingen

Microsoft Access

Bepaalde alfanumerieke UrbIS-gegevens worden aangeleverd in het Microsoft Access-formaat.

Microstation DGN

Het DGN-formaat is een merkgebonden formaat voor grafische gegevens, dat ontwikkeld werd door Bentley©. In Microstation kan men de grafische objecten van alle UrbIS-producten koppelen aan alfanumerieke gegevens. Gegevens in DGN-formaat kunnen geraadpleegd worden met de Microstation-software, maar verder ook met programma's zoals ArcView, Geomedia of MapInfo.

De gegevens zijn fysisch ingedeeld in twee soorten bestanden. De bestanden met extensie 'dgn' bevatten de grafische gegevens. De bestanden met de extensie 'mdb' bevatten alfanumerieke gegevens in het formaat Microsoft Access 2000 (.mdb).

AutoCAD DWG

Het DWG-formaat is een merkgebonden formaat voor grafische gegevens, dat ontwikkeld werd door de onderneming AutoDesk. Het CIBG verdeelt de UrbIS-gegevens in het formaat DWG Design. De gegevens in het formaat DWG Design zijn compatibel met alle software van Autodesk.

Bij gebruik van AutoCAD kunnen grafische objecten aan alfanumerieke gegevens gekoppeld worden. Gegevens in DWG-formaat kunnen geraadpleegd worden met de AutoCAD-software, maar verder ook met programma's zoals Microstation, ArcView, Geomedia, …

ESRI SHP

Het shapefile-formaat is een merkgebonden formaat dat de firma ESRI ontwikkeld heeft voor het opslaan van geografische en attributieve informatie.

Men kan dit formaat gebruiken met het programma ArcMap versie 8 en hoger. Het CIBG levert de configuratiebestanden (extensies 'lyr' en 'mxd') voor alle UrbIS-producten.

MapInfo TAB

Het formaat tab is een merkgebonden formaat van MapInfo voor het opslaan van geografische en attributieve informatie. Een kaart bestaat uit verschillende entiteiten, die in een bepaalde kleur weergegeven worden en zichtbaar zijn binnen een bepaald schaalbereik. Deze samenstelling kan in een configuratiebestand opgeslagen worden. De extensie van dit bestand is 'wor'.

Open Source-oplossingen

IrfanView

IrfanView is de naam van een erg snelle, kleine, compacte en innovatieve grafische freeware viewer (voor niet-commercieel gebruik) voor Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8. Het pakket is gratis en u kunt ermee rasterbestanden bekijken in de formaten JPEG, MrSID, TIF, CADImage, DjVu, EaFsh, Ecw, Flash, JPEG2000, Jpeg_LS, PNGOUT, Postscript, ,...
http://www.irfanview.com/

Q-GIS

QGIS is een gebruikersvriendelijk GIS-systeem (Grafisch Informatiesysteem) dat onder een GNU General Public Licence verdeeld wordt. Het betreft hier een officieel project van de OSGeo-foundation (Open Source Geospatial). Het is gratis en compatibel met Linux, Unix, Mac OS X, Windows en Android en ondersteunt allerlei vector- en rasterformaten, databases en functies.
http://www.qgis.org/en/site/

GeoServer

GeoServer is een in Java geschreven open source-server waarmee gebruikers georuimtelijke gegevens kunnen delen en bewerken.
http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome

MapWindow

MapWindow is een uitbreidbaar GIS, dat werkt met ActiveX onder Windows.
http://www.mapwindow.org/

GRASS GIS

GRASS GIS is ook bekend als zijnde het grootste Open Source geomatica-project. Het pakket bevat zowel rasterfuncties (in het bijzonder klassieke verwerkings- en analysemodules voor teledetectiebeelden) alsook vectorfuncties (bemerk dat GRASS een GIS met topologische grondslag is). Bestaat voor Linux, Mac OS X, Unix en Windows.
http://grass.osgeo.org/

gvSIG

gvSIG is een vrije, in Java ontwikkelde GIS-toepassing die toegang verleent tot gegevens in GIS-bestanden (GML, SHP) of CAD-bestanden (DWG, DXF, DGN), tot ruimtelijke databases (PostGIS, MySQL, Oracle) of servers.
http://www.gvsig.org/web/

OpenLayer

OpenLayer dient om dynamische kaarten in websites te integreren met behulp van een JavaScript-bibliotheek. Op dit ogenblik kan men – mits basiskennis van JavaScript – tools inlassen om de dynamische kaart te beheren (lagenbeheer, enz.).
http://openlayers.org/

PostGIS

PostGIS is een uitbreiding van de relationele database PostgreSQL waarmee ruimtelijke queries mogelijk zijn.
http://postgis.net/

JUMP

JUMP is een Java-toepassing om te werken met WMS-diensten of GML-databestanden die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van het Open Geospatial Consortium.
http://www.openjump.org/

    Bron: Wikipedia

De precieze betekenis van elke laag, symbool, code of acroniem staat beschreven in de technische documentatie bij elk UrbIS-product.

Die documentatie vindt u terug via de downloadpagina:

Enkele van de downloadbare documenten zijn:

 • De «Leidraad voor de Gebruiker» van de UrbIS-producten. Dit document bevat de kernbegrippen van UrbIS die de gebruiker moet kennen om UrbIS in het algemeen correct te vatten.
 • Documentatie eigen aan elk UrbIS-product:
  • « Technische specificaties van de gegevens van UrbIS-Adm »
  • « Technische specificaties van de gegevens van UrbIS-P&B »
  • « Technische specificaties van de gegevens van UrbIS-Ortho »
  • « Technische specificaties van de gegevens van UrbIS-DTM».

In bijlage tot elk van deze documenten vindt de specificaties van de gegevens.

Bepaalde gegevens worden momenteel niet via de website verdeeld. Voorlopig zijn deze gegevens beschikbaar op gewone aanvraag:

 • De LiDAR-gegevens: de bestanden met de gefilterde puntenpatronen in LAS-formaat in de versie 1.2. Het Brussels Gewest wordt gedeeltelijk bestreken. De zones met het Koninklijk Paleis (Koningsplein) en met het Koninklijk Paleis in Laken worden niet bestreken. Elk bestand komt overeen met 1/4de van een kaartblad dat een oppervlak van 1 km² beslaat;
 • De oude orthofoto's (1996, 1999, 2004, 2009, 2012);
 • De stereofoto's;
 • Oude UrbIS-vectorgegevens.
 • ...

Aanvragen dient u in te dienen bij (irisline@cibg.brussels).
Wat de vectorgegevens van oude distributies betreft, een project tot historisatie van de UrbIS-gegevens is gepland voor 2015, wat de gebruiker de mogelijkheid zal bieden een andere distributie of een distributie op een bepaalde datum te downloaden.

Alle documentatie staat op downloadpagina van de UrbIS-gegevens:

De link «Documentatie voor de UrbIS-producten ( inhoud en betekenis, technische specificaties, gegevensmodel, ….)» verwijst naar de technische documentatie over de inhoud en de betekenis van de UrbIS-gegevens (leidraad voor de gebruiker, technische documentatie voor elk UrbIS-product, lexicon, …). 

Huidig systeem

In aanvulling op de driemaandelijkse distributie wordt een historiek van de UrbIS-gegevens aan de gebruikers bezorgd in de vorm van specifieke attributen en tabellen (in Access).

Bij elke distributie van de UrbIS-producten wordt een Access-database samengesteld met de gegevenshistoriek voor elk vectorproduct (UrbIS-Adm, UrbIS-P&B, UrbIS-Topo en UrbIS-Map).

Deze database bevat de alfanumerieke informatie van alle entiteiten van het UrbIS-product in de vorm van één tabel per entiteit. De tabel met de gegevenshistoriek heeft het suffix «_HIST».

Deze tabel bestaat uit dezelfde kolommen als de tabel waarvan ze de historiek bevat, met de volgende extra kolommen:

 • CREATETIME: aanmaakdatum van de record;
 • RETIRETIME: verwijderingsdatum van de record;
 • OPTYPE: type van de op het object uitgevoerde bewerking (I = Insertion / U = Update / D = Delete);
 • MODIFICATION_TYPE: soort wijziging; dit gegeven wordt alleen berekend voor de records waarvan OPTYPE gelijk is aan « U ». Onderstaand de betekenis voor elke waarde:

Waarde

Omschrijving

1

Alfanumerieke wijziging

2

Wijziging van minder dan 0,1 m

3

Wijziging van minder dan 0,5 m

4

Wijziging van meer dan 0,5 m

De twee andere velden die nuttig zijn voor de historisatie van de gebruiker, zijn:

ID

Elk UrbIS-object dat in de database wordt ingevoegd, krijgt een identifier (ID) toegewezen. Deze identifier wordt berekend op basis van een string (tekenreeks) en verandert nooit.

VersionID

Om de gebruikers in staat te stellen de wijzigingen tussen twee UrbIS-distributies te identificeren, heeft het CIBG het begrip « VersionID » toegevoegd. Dit is een numerieke eigenschap die wordt toegewezen aan elk object van UrbIS-Adm, UrbIS-Topo en UrbIS-Map. Deze eigenschap heeft een unieke waarde die automatisch wordt gewijzigd iedere keer dat een bewerking op een gegeven uitgevoerd wordt. Door dit veld tussen twee distributies te vergelijken, kan worden nagegaan of het object tussen beide distributies is gewijzigd

Identificatie van de wijzigingen

Met het koppel (ID, VERSIONID) kunnen de UrbIS-gebruikers weten welke records tussen twee distributies toegevoegd, verwijderd of gewijzigd zijn.

Vooruitzichten

Aangezien de huidige historiek momenteel om allerlei redenen niet ten volle gebruikt wordt, werkt het CIBG aan een nieuw historisatiesysteem dat makkelijker bruikbaar is en zo dicht mogelijk aansluit bij de noden van de gebruikers:

 • Respect voor de levenscyclus van de objecten: uniek karakter van de identifier, regels inzake persistentie van de identifier en nieuwe attributen in overeenstemming met de in de INSPIRE-richtlijn neergelegde voorschriften;
 • aanpassing van de toepassing UrbIS-Download om de gebruiker in staat te stellen een andere distributie of een distributie op een bepaalde datum te downloaden;
 • ontwikkeling van een webservice die de dimensie « Tijd » integreert in de UrbIS-gegevens.

De uitvoering van dit project is gepland voor 2015 en moet zorgen voor een gepaste, optimale evolutie van de UrbIS-producten.

In de toekomst zult u dus makkelijk kunnen zien welke gegevens gewijzigd zijn sinds uw laatste download van de UrbIS-gegevens.

Het opzet van UrbIS is de cartografische gegevens op grote schaal te verdelen.

UrbIS-Topo

De gegevens van het product UrbIS-Topo zijn uiterst nauwkeurige en gedetailleerde weergaven van topografische gegevens. De nauwkeurigheid van de gegevens hangt van de opnemingsmethode: fotogrammetriecampagne of opmetingen door een landmeter. De nauwkeurigheid van de gegevens van UrbIS-Topo wordt bepaald door nauwkeurigheidsklassen (zie kolom «nauwkeurigheid » FAQ 4). Bijvoorbeeld behoort de laag van de achtergevels van gebouwen (BB02L) tot nauwkeurigheidsklasse I (nauwkeurigheid van 10 - 20 cm), terwijl de laag van de afsluitingen (BF01L) tot nauwkeurigheidsklasse II behoort (nauwkeurigheid van 20 - 40 cm). De gegevens van UrbIS-Topo zijn bruikbaar tot een schaal van 1/250.

UrbIS-Adm

De gegevens van het product UrbIS-Adm zijn afgeleid van de gegevens van UrbIS-Topo; voor die gegevens wordt dezelfde nauwkeurigheidsgraad verwacht. De gegevens van UrbIS-Topo zijn bruikbaar tot een schaal van 1/500. UrbIS-Adm bevat ook thematische gegevens die meer ter informatie bedoeld zijn (een school wordt weergegeven op het adrespunt ervan). Vanwege de verscheidenheid van de bronnen is de nauwkeurigheid van deze gegevens moeilijk te bepalen.

UrbIS-P&B

De nauwkeurigheid van de gegevens van het product UrbIS-P&B is niet bekend aangezien deze gegevens afkomstig zijn van de  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De dienst UrbIS-Data heeft geen informatie over de nauwkeurigheid van deze gegevens.

Digitaal Terreinmodel

Het DTM wordt verdeeld in het formaat « GRID ». De waarde van elke pixel is hier een reëel getal dat overeenstemt met het hoogtepeil.
De punten moeten geijkt en afgesteld zijn in het Lambert 72-projectiesysteem.
Het DTM heeft een homogene grondresolutie van 25 cm over het volledige grondgebied. De altimetrische nauwkeurigheid bedraagt gemiddeld 15 cm.

Raster

De resolutie van de orthofotoplannen verschilt naargelang van de ruimtelijke dekking:

 • Gewestelijke orthofoto: 40 cm / pixel
 • Gemeentelijke orthofoto's: 7,5 cm / pixel
 • Orthofoto's per km²: 10 cm / pixel

Het oorspronkelijke opzet van de UrbIS-Adm kaart is te fungeren als referentiekader voor toepassingen die gebruik maken van de officiële codificaties, daar waar UrbIS-Map in hoofdzaak gebruikt wordt als thematische basiskaart.

Geleidelijk aan is elk product geëvolueerd in het licht van nieuwe opportuniteiten en van de behoeften van de gebruikers. Die ontwikkelingen hebben de intrinsieke waarde van UrbIS versterkt. Anderzijds hebben zij het gebruik en de updating ervan complexer gemaakt. De ontdubbeling van bepaalde lagen in de verschillende producten bijvoorbeeld heeft het eigen karakter van elk product een stuk onherkenbaar gemaakt.

Geleidelijk aan hebben de producten UrbIS-Adm en UrbIS-Map aan samenhang en complementariteit verloren.  Om een en ander te verbeteren, werd voorgesteld om de producten UrbIS-Adm en UrbIS-Map samen te voegen. Het was de bedoeling om enkel het product UrbIS-Adm te behouden, waarin dan het grootste deel van de gegevens van UrbIS-Map geïntegreerd zou worden. Een deel van de gegevens in UrbIS-Map heeft geen bestaansreden meer door het feit dat ze redundant zijn of beschikbaar bij hun authentieke bronnen.

Om de aanpassingen voor te bereiden, werden meerdere key-users in de context van een werkgroep geraadpleegd. In de loop van het tweede halfjaar 2013 werden twee vergaderingen gehouden.

In het vervolg van dit document stellen wij de belangrijkste veranderingen voor. Met de meeste opmerkingen en suggesties van de gebruikers werd rekening gehouden.

De technische documentatie zal aangepast worden naarmate het herzieningsproces zich voltrekt.

Alhoewel hun werkzaamheden nog niet afgelopen zijn, toch houdt het nieuwe model van UrbIS-Adm al rekening met de aanpassingen die aanbevolen werden door het project « BEST ADDRESS » voor de adressen en het project « BUNI » voor de gebouwen. Deze projecten worden uitgerold in het kader van de toepassing van de Inspire-richtlijn en lopen in overleg met de twee andere gewesten en met meerdere federale organisaties, waarvan het NGI en het Kadaster de belangrijkste zijn.

Overzichtstabel met alle entiteiten van UrbIS-Adm 'nieuw model'

#

Entiteit

Omschrijving

Type

1

RE

Gewestgrenzen

Veelhoek

2

MU

Gemeentegrenzen

Veelhoek

3

SD

Statistische wijken

Veelhoek

4

MD

Monitoringwijken

Veelhoek

5

MZ

Postzones

Veelhoek

6

PZ

Postcodes

Alfanumeriek

7

POL

Politiezones

Veelhoek

8

SS

Wegen

Veelhoek

9

GW

Algemene weg

Alfanumeriek

10

SW

Stoepen

Veelhoek

11

BL

Huizenblokken

Veelhoek

13

TU

Tunnels (trein/metro)

Veelhoek

14

BD

Bruggen (trein/metro)

Veelhoek

15

BU

Gebouwen

Veelhoek

16

GEO

Geologische lagen

Veelhoek

17

SL

Bloemperken/grasstroken/bosjes/waterpartijen

Veelhoek

18

SA

Straatassen

Lijn

19

SI

Straatzijden

Lijn

20

RL

Rails

Lijn

21

SN

Wegknooppunten

Punt

22

ADPT

Adrespunten

Tekst

23

ADPN

Adresnummers

Alfanumeriek

24

ADPZ

Postadressen met specifiek postnummer

Alfanumeriek

25

ZI

Bijzondere plaatsen

Punt

26

TO

Toponiemen

Tekst

27

PN

Openbare wegen

Alfanumeriek

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons document 'release note', dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de aanpassingen die aan elke entiteit van UrbIS-Adm aangebracht werden.

Dit document met als titel 'Release Note Distribution UrbIS 2015Q2' kunt u opvragen via de portlet «Documentatiecentrum».

Op grond van de INSPIRE-richtlijn (INfrastructure for Spatial InfoRmation in Europe) moeten de lidstaten een instrument opzetten dat het mogelijk maakt de geografische informatie van de verschillende instellingen in eengemaakte vorm beschikbaar te stellen. Het doel is de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegankelijkheid en uitwisseling van geografische informatie afkomstig van de verschillende lidstaten te bevorderen, en op termijn te beschikken over een interoperabele database.

De INSPIRE-richtlijn is in werking getreden op 15 mei 2007. Deze richtlijn heeft betrekking op 34 geografische informatiethema's die in drie bijlagen zijn gebundeld.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de Europese INSPIRE-richtlijn omgezet door de ordonnantie van 23 november 2011 betreffende de geografische informatie.

De toepassing van de INSPIRE-richtlijn omvat drie belangrijke verplichte luiken, die UrbIS rechtstreeks aanbelangen:

 • De uitwerking van metagegevens die de toegangs- en gebruiksvoorwaarden en -beperkingen beschrijven, de tarieven, de verantwoordelijke autoriteiten, de kwaliteit en de geldigheid van de betrokken gegevens;
 • De vaststelling van uitvoeringsregels en het met die regels in overeenstemming brengen van de gegevensthema's;
 • De vijf door de richtlijn aangemerkte en opgelegde diensten:
  • Downloaddiensten
  • Transformatiediensten
  • Ontdekkingsdiensten
  • Weergavediensten
  • Invoke-diensten

De toestand van UrbIS tegenover die vereisten, is de volgende:

Metagegevens

De gepubliceerde metagegevensfiches van de UrbIS-gegevens zijn conform. De metagegevensfiches van de ontdekkingsdiensten en de publicatiediensten zijn gepubliceerd maar nog niet conform. Deze fiches zijn terug te vinden op de gewestelijke geoportal, tab « Catalogus».

Gegevens

De overeenstemming met de INSPIRE « Data Specifications » moet voor UrbIS-entiteit onderzocht worden. Dit werk is aan de gang. De Europese termijnen voor inregelstelling zijn gespreid van 2017 tot 2020.

Diensten

 • Ontdekkingsdiensten: uitgerold en conform, binnen de Europese termijn.
 • Weergavediensten: uitgerold en conform, binnen de Europese termijn.
 • Downloaddiensten: uitgerold en conform, niet binnen de Europese termijn.
 • Transformatiediensten: ter studie; niet binnen de Europese termijn.
 • Invoke-diensten: ter studie; termijnen in 2017 en 2020.

De dienst UrbIS-Data streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de UrbIS-gegevens op een hoog niveau te houden.

Daartoe worden regelmatig diverse kwaliteitscontroles uitgevoerd op de gegevens.

Ondanks de invoering van die controles worden in de UrbIS-datasets tekortkomingen, fouten en incoherenties vastgesteld, zoals bijvoorbeeld:

 • systemische fouten die verband houden met de productieomgeving, configuratie enz.;
 • objecten die niet up-to-date zijn;
 • gegevens die wachten op integratie;
 • ...

Vaak gebeurt het dat een gebruiker fouten meldt in de UrbIS-gegevens.

Om de aanvragen in goede banen te leiden, heeft het CIBG een formulier online geplaatst waar de gebruiker de vastgestelde fouten of onregelmatigheden in de UrbIS-gegevens kan beschrijven en die informatie vervolgens rechtstreeks naar ons kan sturen. Daarbij vult hij alle velden in, geeft hij een nauwkeurige beschrijving van het vastgestelde probleem en dient hij het formulier in. De informatie wordt door de CIBG-helpdesk in ontvangst genomen en vervolgens automatisch naar onze dienst doorgestuurd. Deze voert dan de gevraagde aanpassingen uit.

Op basis hiervan worden correcties ingepland afhankelijk van de prioriteit en het aantal door te voeren aanpassingen.

Het CIBG zet aanzienlijke middelen in om ervoor te zorgen dat de aangeboden UrbIS®©-gegevens volledig, juist, exhaustief en up-to-date zouden zijn (zie ook FAQ 15). Ondanks die inspanningen is het mogelijk dat in de aangeboden gegevens fouten staan. Het CIBG doet er alles aan om die te corrigeren.

Wat kan u doen wanneer u een fout of een tekortkoming vaststelt in de UrbIS®©-gegevens? Meld ze aan het CIBG op het e-mailadres: irisline@cibg.brussels  of beter nog, meld ze via ons online formulier.

UrbIS-SPW (UrbIS Search Public Way) is een toepassing die dient om:

 • een adressenlijst te geolokaliseren
 • een adressenlijst te normaliseren
 • het bestaan van adressen te controleren.

Deze tool vergelijkt uw straten- of adressenlijst met die van de UrbIS referentiedatabase, rekening houdend met fouten in verband met de fonetische transcriptie, de ontbrekende woorden, de afkortingen, de tikfouten, enz.
UrbIS-SPW biedt drie verwerkingsmethodes:

 • de individuele verwerking:  verwerking van één enkele straat of adres
 • de automatische collectieve verwerking: de verwerking van een lijst van straten of adressen afkomstig uit een database van de gebruiker. Voor elke straat of adres kiest de toepassing automatisch het meest benaderende resultaat. De resultaten worden opgeslagen in de database van de gebruiker.
 • de handmatige collectieve verwerking: de verwerking van een lijst van straten of adressen afkomstig uit een database van de gebruiker. Voor elke straat of adres stelt de toepassing een lijst met de meest benaderende resultaten voor. De gebruiker kiest handmatig een resultaat uit die lijst. De resultaten worden opgeslagen in de database van de gebruiker.

De documentatie en de software laten zich downloaden op het UrbIS-platform. Kies: Dimensie: 2D; vervolgens Product: UrbIS-SPW.
Onder de naam « SPW-Online » (online verwerking via het internet) is een online toepassing in ontwikkeling, maar die zal pas eind 2016 beschikbaar zijn.

Vindt in de bovenstaande informatie geen antwoord op uw vraag?

Mail uw vraag door naar IRISline (irisline@cibg.brussels), die ze naar de dienst in kwestie zal doorverwijzen.