U bent hier: Home / Onze oplossingen / UrbIS solutions / UrbIS data / UrbIS-Ortho

UrbIS-Ortho

Het product UrbIS-Ortho bestaat uit een verzameling orthofotoplannen die het grondgebied van het Brussels Gewest bestrijken.

Het product UrbIS-Ortho bestaat uit een verzameling orthofotoplannen die het grondgebied van het Brussels Gewest bestrijken.

De orthofotoplannen zijn diezelfde luchtfoto’s na een reeks bewerkingen bedoeld om de vervormingen te wijten aan het reliëf en het perspectief, weg te werken. Op die manier krijgt men foto’s van metrieke kwaliteit, waarop afstandsmetingen mogelijk zijn.

Anders dan de beelden van het product UrbIS-Fotogrammetrie laten de orthofotoplannen zich boven de vectorgegevens van UrbIS schuiven. Deze gecorrigeerde beelden behouden echter alle informatierijkdom van de luchtopnames en vormen de ideale basistool voor alle GIS-systemen (Grafische Informatiesystemen).

Een orthofotoplan beschrijft het fysische milieu en de bodembezetting ervan met een verbeterde geografische nauwkeurigheid. Daarom is het gebruik van een dergelijke tool bij uitstek bedoeld voor ruimtelijke ordening in ruime zin. Het eerste orthofotoplan dateert van 2006 en is gebaseerd op foto-opnames uit 2004.

een orthofotoplan

Technische specificaties UrbIS Ortho